betacellulin betacelulina co to znaczy
Definicja betacelulina (ang. betacellulin). Czym jest Czynnik wzrostu należący do ligandów EGFR.

Czy pomocne?

Definicja betacelulina (ang. betacellulin)

Co znaczy:

Skrót polski
BTC

Skrót
BTC

Opis hasła
Czynnik wzrostu należący do ligandów EGFR (ang. epidermal growth factor receptor). U człowieka gen (BTC) kodujący betacelulinę zlokalizowano w chromosomie 4q13-q21, w rejonie genu dla amfireguliny.
Podobnie jak większość ligandów EGFR, betacelulina syntetyzowana jest w formie prekursorowej, podlegającej dojrzewaniu. Forma prekursorowa jest białkiem transbłonowym, natomiast forma dojrzała - białkiem zewnątrzkomórkowym. Białko prekursorowe składa się ze 178 reszt aminokwasowych (m.cz. 19,72 kDa), przy czym reszty 1-31 stanowią sekwencję sygnałową, reszty 32-111 tworzą właściwy łańcuch BTC, reszty 112-178 są usuwane proteolitycznie podczas dojrzewania białka. Domenę zewnątrzkomórkową stanowi sekwencja aminokwasów 32-118, reszty 119-139 - fragment transbłonowy, a domenę cytoplazmatyczną reszty 140-178. Sekwencja aminokwasów 65-105 jest homologiczna z domeną charakterystyczną dla białek rodziny EGF (ang. epidermal growth factor).
Białko BTC ma zdolność indukowania fosforylacji reszt tyrozynowych wszystkich receptorów z rodziny ErbB; bezpośrednio łączy się tylko z EGFR i ErbB-4. Betacelulina jest silnym mitogenem dla komórek barwnikowych siatkówki i mięśni gładkich. Syntetyzowana jest w wielu tkankach prawidłowych (prawdopodobnie z wyjątkiem mózgu) oraz komórkach nowotworowych. Betacelulina wytwarzna w komórkach b trzustki jest odpowiedzialna za powikłania naczyniowe występujące w przebiegu cukrzycy. (Sasada et al. Biochem. Biophys. Res. Commun., 1993, 190, 1173; Adams, Wiley, 1997, Curr. Topics Dev. Biol. 35, 71)

patrz też: amfiregulina; EGFR; ErbB; sekwencja sygnałowa.

Czym jest Betacellulin Ang Betacelulina znaczenie w Słownik na B .