bez kwasu tymonukleinowego (ang. łac. sine acido thymonucleico)

Czy pomocne?

Definicja bez kwasu tymonukleinowego (ang. łac. sine acido thymonucleico)

Co znaczy:

Skrót polski
SAT

Opis hasła
To znaczy: bez kwasu deoksyrybonukleinowego; bez DNA.

patrz też: kwas tymonukleinowy (ang. thymonucleic acid); grasiczy kwas nukleinowy (ang. thymus nucleic acid).

Czym jest bez kwasu tymonukleinowego (ang. łac. sine acido thymonucleico znaczenie w Słownik na B .