białka c/ebp czynniki co to znaczy
Definicja białka C/EBP lub czynniki transkrypcyjne C/EBP, białka wiążące się z sekwencją CCAAT (ang.

Czy pomocne?

Definicja białka C/EBP lub czynniki transkrypcyjne C/EBP, białka wiążące się z sekwencją CCAAT (ang. CCAAT/enhancer-binding protein; CCAAT-box binding factor)

Co znaczy:

Skrót
C/EBP; CBF

Opis hasła
Tkankowo-specyficzne czynniki transkrypcyjne kręgowców o funkcji zarówno aktywatorów jak i represorów; uczestniczą w procesach różnicowania. Wiążą się z sekwencją regulatorową CCAAT (kaseta CCAAT) zlokalizowaną ok. 80-60 pz od miejsca inicjacji transkrypcji, a także z sekwencją wzmacniającą TT/GNNGA/CAAT. W białkach C/EBP wyróżnia się zmienną domenę N-terminalną, odpowiedzialną za funkcję regulatorową oraz konserwatywną domenę C-terminalną, odpowiedzialną za wiązanie z DNA, mającą strukturę suwaka leucynowego (ZIP, od ang. leucine zipper). Białka C/EBP oddziaływują z DNA w formie homodimerów i heterodimerów z innymi przedstawicielami rodziny C/EBP, a także w formie heterodimerów z innymi przedstawicielami rodziny bZIP. Do rodziny C/EBP należą białka C/EBP-a (CEBPA), C/EBP-b (CEBPB, IL-DBP, od ang. IL-6-dependent DNA-binding protein; NF-IL-6, od ang. nuclear factor-binding to IL-1-responsive element of IL-6 gene; LAP, od ang. liver activator protein; TCF5, od ang. transcription factor 5), C/EBP-g (Ig/EBP; GPE1-BP); CEBP-d (CEBPD; NF-IL6-b; CELF; CRP3), C/EBP-e (CEBPE; CRP1). Geny białek C/EBP-a, C/EBP-b i C/EBP-d nie mają intronów - u człowieka zlokalizowane są odpowiednio w chromosomach 19q13.1, 20q13.1 i 8p11.2-p11.1. Locus składającego się z trzech eksonów genu C/EBP-e znajduje się na chromosomie 14q11.2. Homologi białek C/EBP zidentyfikowano również u bezkręgowców.

Czym jest białka C/EBP lub czynniki transkrypcyjne C/EBP, białka wiążące się z sekwencją CCAAT (ang. CCAAT/enhancer-binding protein; CCAAT-box binding factor) znaczenie w Słownik na B .