białka proteins co to znaczy
Definicja białka Mut (ang. Mut proteins). Czym jest ogólnie zwanych genami mut , których.

Czy pomocne?

Definicja białka Mut (ang. Mut proteins)

Co znaczy:

Opis hasła
Białkowe produkty genów ogólnie zwanych genami mut, których uszkodzenie prowadzi do znacznego (20-1000-krotnego) podwyższenia częstości mutacji spontanicznych w danym organizmie. Do białek Mut zaliczane są różne enzymy jak w Escherichia coli MutT-pirofosfataza 8ohGTP, która zapobiega inkorporacji 8ohdGTP do DNA; należące do systemu naprawy źle sparowanych zasad białka MutS, MutL, które rozpoznają i przybliżają mylną parę zasad do sekwencji GATC; MutH, endonukleaza, nacinająca nić DNA w miejscu ↓GATC; MutY (MicA), DNA glikozylaza adeniny, która usuwa adeninę z par zasad A/G, A/C i A/8ohG (8ohG, 8-hydroksyguanina jest najczęstszym uszkodzeniem w DNA, produktem tlenowej degradacji G); MutM (zw. też białkiem Fapy), która usuwa zasadę 8ohG z par zasad 8ohG/C, 8ohG/T, 8ohG/G, a też związki Fapy, produkty rozpadu pierścienia imidazolowego w pochodnych purynowych jak np. Fapy-A i Fapy-G; oraz białko MutD, jest to pierwotna nazwa podjednostki e DNA polimerazy III E. coli kodowanej przez gen dnaQ (mutD). Białko MutD ma aktywność 5' → 3' egzonukleazy, usuwa z DNA ostatni, mylnie włączony nukleotyd i stanowi system korekcyjny dla replikacji DNA. Białka o podobnym działaniu izolowano z różnych organizmów, w tym także z komórek człowieka.

Czym jest białka Mut (ang. Mut proteins) znaczenie w Słownik na B .