białka proteins co to znaczy
Definicja białka Nus (ang. Nus proteins). Czym jest udział w terminacji i antyterminacji.

Czy pomocne?

Definicja białka Nus (ang. Nus proteins)

Co znaczy:

Opis hasła
Białka bakteryjne biorące udział w terminacji i antyterminacji transkrypcji.
Znanych jest kilka białek Nus (NusA, NusB, NusG), ich geny zostały wykryte dzięki wyizolowaniu mutantów (nusA, nusB, nusG) defektywnych w procesach terminacji transkrypcji. Inne mutacje nus: nusC60, nusD026 i nusE71 okazały się allelami wcześniej znanych genów, odpowiednio genu: rpoB (kodującego podjednostkę b polimerazy RNA), rho (kodującego białkowy czynnik terminacji transkrypcji - r) i rpsJ (kodującego rybosomalne białko S10).
Białko NusA może spełniać dwie przeciwstawne funkcje w komórkach. Bierze ono udział w antyterminacji transkrypcji, ale jest równocześnie białkiem wzmagającym efektywność terminacji w przypadku tych operonów, gdzie nie występuje antyterminacja. NusA łączy się z rdzeniem polimerazy zaraz po rozpoczęciu transkrypcji i oddysocjowaniu czynnika s, powodując zmniejszenie szybkości elongacji transkrypcji oraz zapewniając sprzężenie transkrypcji z translacją.
NusB jest białkiem bezpośrednio oddziaływującym z RNA podczas antyterminacji transkrypcji; oddziaływuje ono także bezpośrednio z rybosomalnym białkiem S10 i może brać udział w regulacji translacji.
Czynnik NusE (białko S10) pełni rolę zarówno w transkrypcji jak i w translacji. Podczas antyterminacji transkrypcji oddziaływuje ono z NusB oraz polimerazą RNA.
NusG wykazuje słabe oddziaływanie z rdzeniem polimerazy RNA i zwiększa szybkość elongacji transkrypcji; oddziaływuje także z czynnikiem terminacyjnym r i jest konieczne do efektywnej terminacji transkrypcji w rejonach słabych, tzw. r-zależnych, terminatorów.

Czym jest białka Nus (ang. Nus proteins) znaczenie w Słownik na B .