białka wiążące ryboflawinę co to znaczy
Definicja białka wiążące ryboflawinę (ang. riboflavin-binding proteins). Czym jest transportujące.

Czy pomocne?

Definicja białka wiążące ryboflawinę (ang. riboflavin-binding proteins)

Co znaczy:

Skrót
RBPs

Opis hasła
RBPs - białka transportujące ryboflawinę występują w jajach ptaków i gadów oraz we krwi ciężarnych samic ssaków. Żółtkowy RBP jest syntetyzowany przez wątrobę i tansportowany drogą krwi gdzie tworzy się kompleks z ryboflawiną i w tej postaci jest deponowany w żółku podczas rozwoju oocytu. Ten proces gromadzenia kompleksu RBP-ryboflawina w żółtku jaj ptaków oraz innych zwierząt jajorodnych jest uzależniony od wzrostu wydzielania estrogenów. Natomiast RBP wysycony ryboflawiną poniżej 50% i deponowany w białku jaja jest syntetyzowany w jajowodzie.Sekwencja obu tych białek jest taka sama z wyjątkiem sekwencji aminokwasów od C-końca i składu komponent cukrowych. Białkowy RBP ma 219 reszt aminokwasowych i jest pojedynczym łańcuchem polipeptydowym, grupę C-końcową stanowi kwas piroglutaminowy (kwas pyrolidyno karboksylowy). Komponenty oligosacharydowe są wiązane do reszt asparaginowych w położeniu 36 i 147. Ryboflawina łączy się z RBP w stosunku molowym 1 : 1 i wywołuje wygaszanie fluorescencji ryboflawiny i reszt aromatycznych RBP. Stała wiązania ryboflawiny przez RBP wynosi 1.3 mM. Uwalnianie ryboflawiny z kompleksu RBP-ryboflawina zachodzi po zakwaszeniu roztworu poniżej punktu izoelektrycznego białka. W białkowym RBP sześć lub siedem z pośród dziewięciu reszt seryny jest zestryfikowanych kwasem fosforowym; wykazano sekwencję Ser-X-Glu lub Ser-X-Ser(P).[Z.Ż.]

Czym jest białka wiążące ryboflawinę (ang. riboflavin-binding proteins) znaczenie w Słownik na B .