białko aktywujące geny co to znaczy
Definicja białko aktywujące geny kataboliczne (ang. catabolite gene activator protein). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja białko aktywujące geny kataboliczne (ang. catabolite gene activator protein)

Co znaczy:

Skrót polski
CAP

Skrót
CRP

Opis hasła
Białko bakteryjne odpowiedzialne za aktywację wielu promotorów (np. ponad stu różnych promotorów w komórkach pałeczki okrężnicy, Escherichia coli).
Nazwa tego białka wynika z jego udziału w stymulacji ekspersji wielu operonów zaangażowanych w katabolizm różnych sacharydów, m.in. operonu laktozowego.
W formie aktywnej białko to tworzy kompleks z cyklicznym AMP (cAMP). Występują znaczące różnice w mechanizmie aktywacji różnych promotorów przez kompleks CAP-cAMP, a zależą one od miejsca wiązania tego aktywatora do DNA w pobliżu promotora.
Aktywacja tych promotorów gdzie CAP-cAMP wiąże się przed sekwencją -35 (w okolicach rejonu -60), takich, jak np. promotor lac P1, jest absolutnie uzależniona od obecności C-końcowej domeny podjednostki a polimerazy RNA, z którą to w takim przypadku oddziaływuje CAP. Tego typu oddziaływanie aktywatora z polimerazą RNA stymuluje wiązanie się tego enzymu z sekwencją promotora (KB).
Stymulacja promotorów, w których miejsce wiązania się białka CAP zachodzi na rejon -35, takich jak promotor gal P1, następuje dzięki oddziaływaniu aktywatora zarówno z domeną C-terminalną jak i N-terminalną podjednostki a polimerazy RNA, przy czym domena C-terminalna działa jako inhibitor i oddziaływanie aktywatora z tą domeną ma na celu niwelowanie jej negatywnego wpływu na inicjację transkrypcji. Właściwa aktywacja transkrypcji następuje podczas oddziaływania aktywatora z domeną N-terminalną podjednostki a, przy czym stymulowany jest proces izomeryzacji (kf) bez wpływu na proces wiązania się polimerazy RNA do sekwencji promotora.

Czym jest białko aktywujące geny kataboliczne (ang. catabolite gene activator protein) znaczenie w Słownik na B .