białko interchromatin granule co to znaczy
Definicja białko IGA-65 (ang. interchromatin granule antigen 65). Czym jest składnik jądra.

Czy pomocne?

Definicja białko IGA-65 (ang. interchromatin granule antigen 65)

Co znaczy:

Skrót polski
IGA-65

Opis hasła
stanowi składnik jądra komórkowego o m.cz. 65 kDa uczestniczący w składaniu pierwotnych transkryptów polimerazy RNA II. Przeciwciała anty IGA-65 hamują reakcję składania adenowirusowego pre-mRNA in vitro. Wydaje się, że białko to uczestniczy we wczesnych etapach montażu spliceosomów [Smith i wsp. (1989), Expl. Cell Res. 182, 521-533]. Elektroforeza w żelu agarozowo-poliakrylamidowym w warunkach niedenaturujących ekstraktów jądrowych komórek HeLa (modelowych układów składania pre-mRNA), po uprzednim trawieniu RNazą A, wykluczyła przynależność IGA-65 do cząstek snRNP czy hnRNP. Badania immunofluorescencyjne wykazały nagromadzenie antygenu IGA-65 w ziarnistościach międzychromatynowych (ang. Interchromatin Granules). Z kolei frakcjonowanie jąder komórkowych połączone z immunodetekcją tego antygenu techniką Western blot ujawniło jego znaczną koncentrację w matriks jądrowej.

Czym jest białko IGA-65 (ang. interchromatin granule antigen 65) znaczenie w Słownik na B .