białko jądrowego aparatu co to znaczy
Definicja białko jądrowego aparatu mitotycznego (ang. nuclear mitotic apparatus protein). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja białko jądrowego aparatu mitotycznego (ang. nuclear mitotic apparatus protein)

Co znaczy:

Skrót polski
NuMa

Opis hasła
białko (2115 reszt aminokwasowych), zawiera środkową a-helikalna domenę o 1845 resztach, oflankowaną przez niehelikalne domeny terminalne. Może być strukturalnym składnikiem jądra komórkowego ssaków. Jego gen jest wysoce konserwatywny.

Czym jest białko jądrowego aparatu mitotycznego (ang. nuclear mitotic apparatus protein) znaczenie w Słownik na B .