bufor high magnesium co to znaczy
Definicja bufor HM (ang. high magnesium). Czym jest preparatyce macierzy (matriks) jądrowej wg.

Czy pomocne?

Definicja bufor HM (ang. high magnesium)

Co znaczy:

Skrót polski
bufor HM

Opis hasła
w preparatyce macierzy (matriks) jądrowej wg klasycznej techniki Berezneya i Coffeya [J. Cell Biol. (1977) 73, 616-637] preparat tzw. macierzy (matriks) II, tj. po wyeliminowaniu większości RNA oraz niemal całości DNA i histonów, ekstrahuje się buforem HM zawierającym niejonowy detergent (1% Triton X-100) w celu wyeliminowania fosfolipidów otoczki jądrowej, co dostarcza tzw. macierzy (matriks) III (symbol NM - nuclear matrix), tj. pozbawioną fosfolipidów, ale zawierającą jeszcze ok. 1% DNA i 27% RNA. Trawienie tego preparatu (22°C, 60 min) DNazą i RNazą w buforze HM eliminuje resztki kwasów nukleinowych i dostarcza tzw. macierzy (matriks) IV, inaczej: białkowej macierzy jądrowej (symbol NPM - nuclear protein matrix) zbudowanej niemal całkowicie z białek i zawierającej jedynie śladowe ilości DNA (< 0,1%) oraz RNA (ok. 2%).

Czym jest bufor HM (ang. high magnesium) znaczenie w Słownik na B .