bufor magnesium buffer salt co to znaczy
Definicja bufor LM lub LS (ang. low magnesium buffer, low salt buffer). Czym jest etapie.

Czy pomocne?

Definicja bufor LM lub LS (ang. low magnesium buffer, low salt buffer)

Co znaczy:

Skrót polski
LM lub LS

Opis hasła
w I etapie preparatyki macierzy (matriks) jądrowej wg klasycznej techniki Berezneya i Coffeya [J. Cell Biol. (1977) 73, 616-637] izolowane jądra komórkowe, zawieszone w buforze STM ekstrahuje się 2-krotnie (0°C, 10 min) buforem Tris/HCl o pH 7,4 i niskim stężeniu soli (LS), tj. MgCl2 (LM), w celu otrzymania tzw. macierzy (matriks) I, zawierającej już tylko 25% jądrowego DNA i 80% RNA. W wyniku zmniejszenia stężenia soli (MgCl2) z 5 mM w buforze STM do 0,2 mM w buforze LS (LM) eliminuje się większość jądrowego DNA (ok. 75%).

Czym jest bufor LM lub LS (ang. low magnesium buffer, low salt buffer) znaczenie w Słownik na B .