cytoskeleton cytoszkielet co to znaczy
Definicja cytoszkielet (ang. cytoskeleton). Czym jest stanowi trójwymiarowy układ misternie.

Czy pomocne?

Definicja cytoszkielet (ang. cytoskeleton)

Co znaczy:

Skrót polski
MT+MF+IF

Opis hasła
stanowi trójwymiarowy układ misternie utkanych oraz skoordynowanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie 3 rodzajów włóknistych struktur, a mianowicie: mikrofilamentów (MF), mikrotubul (MT) oraz filamentów pośrednich (intermediate filaments - IF)

Czym jest Cytoskeleton Ang Cytoszkielet znaczenie w Słownik na C .