factor czynnik co to znaczy
Definicja czynnik (ang. factor). Czym jest przyczyna (powód), który wpływa na wynik lub skutek albo.

Czy pomocne?

Definicja czynnik (ang. factor)

Co znaczy:

Opis hasła
Składnik, parametr albo przyczyna (powód), który wpływa na wynik lub skutek albo decyzję lub uczestniczy w procesie. W organizmach żywych substancja mająca skutek fizjologiczny. W układach biologicznych często tym terminem określa się występujący w układzie lub uczestniczący w procesie składnik, nierozpoznany lub częściowo poznany; w takich przypadkach zwykle termin czynnik (ang. factor) uzupełnia się określeniem bliższym (jak np. miejsce występowania, proces w którym uczestniczy), liczbą lub literą. Tak powstałe nazwy, nawet po całkowitym scharakteryzowaniu danego czynnika, bywają nadal stosowane z powodu swej krótkości lub przyzwyczajenia. Przykładami czynników są: składniki komplementu (czynniki B, D, H), czynniki krzepnięcia krwi (czynniki od I do XIII).

Angielskiemu wyrazowi: factor, w języku polskim, zależnie od dziedziny, odpowiadają różne wyrażenia np.: współczynnik (np. absorption f. = współczynnik pochłaniania światła), dzielnik (np. highest common f. = największy wspólny dzielnik) i inne.

Czym jest Factor Ang Czynnik znaczenie w Słownik na C .