czynnik elongacyjny co to znaczy
Definicja czynnik elongacyjny Tu (ang. elongation factor Tu; transfer elongation factor-temperature.

Czy pomocne?

Definicja czynnik elongacyjny Tu (ang. elongation factor Tu; transfer elongation factor-temperature unstable)

Co znaczy:

Skrót polski
EF-Tu

Opis hasła
Białko o masie cząsteczkowej 43 kDa (z Escherichia coli). EF-Tu występuje w formie GDP (nieaktywna) i GTP (aktywna). Tworzy kompleks trzeciorzędowy aminoacylo-tRNA-EF-Tu-GTP odpowiedzialny za transport aminoacylo-tRNA do miejsca A na rybosomie. EF-Tu nie tworzy kompleksu z fMet-tRNAf (inicjujący tRNA)(fMet, N-formylometionina). EF-Tu stabilizuje wiązanie estrowe w aminoacylo-tRNA. Znane są obecnie dwie struktury krystaliczne kompleksów trzeciorzędowych z Phe-tRNAPhe oraz Cys-tRNACys. Obie potwierdzają mimikrę makromolekularną.

Czym jest czynnik elongacyjny Tu (ang. elongation factor Tu; transfer elongation factor-temperature unstable) znaczenie w Słownik na C .