czynnik czynnik płciowy co to znaczy
Definicja czynnik F lub czynnik płciowy; plazmid F (ang. factor F, fertility factor; sex factor.

Czy pomocne?

Definicja czynnik F lub czynnik płciowy; plazmid F (ang. factor F, fertility factor; sex factor)

Co znaczy:

Opis hasła
Duży (ok. 100 tys. par zasad), koniugacyjny plazmid bakteryjny.
Występuje w liczbie kopii 1-2 na komórkę. Jest typowym episomem, mogącym występować w komórce zarówno w postaci wolnej, jak też zintegrowanej z chromosomem gospodarza.
Komórki zawierające plazmid F zwane są męskimi (F+, jeżeli plazmid występuje w formie wolnej, lub Hfr, gdy jest on zintegrowany z chromosomem gospodarza). Komórki nie zawierające plazmidu F zwane są żeńskimi (F-).
Stosunkowo duży rejon tego plazmidu (ok. 33 tys. par zasad) zawiera geny kodujące białka, umożliwiające przeniesienie (transfer) DNA do komórek żeńskich podczas procesu koniugacji.

Czym jest czynnik F lub czynnik płciowy; plazmid F (ang. factor F, fertility factor; sex factor) znaczenie w Słownik na C .