czynnik inicjujący initiation co to znaczy
Definicja czynnik inicjujący (ang. initiation factor). Czym jest inicjujące syntezę białka. Znanych.

Czy pomocne?

Definicja czynnik inicjujący (ang. initiation factor)

Co znaczy:

Skrót polski
IF

Opis hasła
Czynniki inicjujące syntezę białka. Znanych jest 9 czynników eukariotycznych. Niektóre z nich składają się z wielu podjednostek i pełnią różne funkcje: czynnik eIF2 (1000 kDa) - w formie z GTP wiąże Met-tRNAi (kompleks trzeciorzędowy) transportuje tRNA do miejsca P na rybosomie; czynnik eIF3 - bierze udział w przyłączeniu specyficznego białka (CAP, ang. cap-binding protein) do końca 5' mRNA (ang. cap); czynnik eIF4 - jest ATPazą; czynnik eIF5 - indukuje uwolnienie czynników eIF2 i eIF3 po związaniu się Met-tRNAi z kodonem inicjującym AUG.

Czym jest czynnik inicjujący (ang. initiation factor) znaczenie w Słownik na C .