czynnik integracyjny co to znaczy
Definicja czynnik integracyjny gospodarza lub białko IHF (ang. integration host factor). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja czynnik integracyjny gospodarza lub białko IHF (ang. integration host factor)

Co znaczy:

Skrót polski
IHF

Skrót
IHF

Opis hasła
Białko bakteryjne niezbędne przy integracji DNA bakteriofaga l do genomu gospodarza. Zaobserwowane po raz pierwszy w komórkach pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) jako czynnik niezbędny w powyższym procesie.
IHF jest heterodimerem, złożonym z podjednostek a i b, kodowanych odpowiednio przez geny ihfA i ihfB (dawniej zwane genami himA i himD lub hip).
Białko IHF wiąże się z DNA wywołując znaczne zagięcie łańcucha polinukleotydowego. Bierze udział w licznych procesach, takich jak rekombinacja, replikacja DNA czy regulacja ekspresji genów (jako czynnik transkrypcyjny). Zaliczane jest do białek histonopodobnych, wpływających na strukturę chromosomu bakteryjnego.

Czym jest czynnik integracyjny gospodarza lub białko IHF (ang. integration host factor) znaczenie w Słownik na C .