czynnik martwicy nowotworu co to znaczy
Definicja czynnik martwicy nowotworu lub kachektyna, limfotoksyna (ang. tumor necrosis factor.

Czy pomocne?

Definicja czynnik martwicy nowotworu lub kachektyna, limfotoksyna (ang. tumor necrosis factor, cachectin, lymphotoxin)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - czynnik nekrotyzujący guzy

Skrót polski
TNF, LT-TN

Skrót
TNF, LT-TN

Opis hasła
Nazwa obejmuje dwa rodzaje cytokin (TNF a i TNF b) wykazujących podobieństwo strukturalne i funkcjonalne. Geny kodujące te cytokiny zlokalizowane są u człowieka w chromosomie 6.
TNF a (kachektyna) zbudowany jest ze 157 aminokwasów; produkowany jest głównie przez monocyty, makrofagi, a także adipocyty. Stymulacja jego syntezy zachodzi pod wpływem toksyn bakteryjnych, natomiast zahamowanie syntezy - pod wpływem glikokortykoidów.
TNF b (limfotoksyna) jest glikoproteiną zbudowaną ze 171 aminokwasów, wytwarzaną przez limfocyty T.
Sekwencja aminokwasów obu TNF jest w 30% homologiczna. TNF a i b wiążą się z tym samym receptorem.
Efekty działania TNF a są wielorakie: bierze udział w wywoływaniu stanów zapalnych; wzmaga cytotoksyczność monocytów, makrofagów i neutrofili oraz zdolności fagocytarne tych ostatnich, aktywuje limfocyty T i B, stymuluje uwalnianie innych cytokin. Działając bezpośrednio na komórki nowotworowe wywołuje ich cytolizę, hamuje proliferację i stymuluje różnicowanie. W niektórych typach komórek wywołuje apoptozę. Na nowotwory może działać także bezpośrednio - wywołuje zmiany w naczyniach kwionośnych co prowadzi do martwicy krwotocznej guza. Pobudza także immunologiczną odpowiedź przeciwnowotworową.
TNF b działa również cytotoksycznie na komórki nowotworowe.

Czym jest czynnik martwicy nowotworu lub kachektyna, limfotoksyna (ang. tumor necrosis factor, cachectin, lymphotoxin) znaczenie w Słownik na C .