czynnik wypierania dplacement co to znaczy
Definicja czynnik wypierania GDI (ang. GDI displacement factor). Czym jest hipotetyczny czynnik.

Czy pomocne?

Definicja czynnik wypierania GDI (ang. GDI displacement factor)

Co znaczy:

Skrót polski
GDF

Opis hasła
hipotetyczny czynnik (czynniki) błonowe pośredniczące w procesie wiązania GTPaz typu Rab z błonami organelli poprzez stymulację rozpadu kompleksu Rab i białka GDI (inhibitora dysocjacji GDP specyficznego dla białek Rab). Prenylowane białka Rab występują w cytozolu wyłącznie w kompleksie z GDI, które musi zostać wyparte w momencie asocjacji białka Rab z błoną odpowiedniego organellum. Postuluje się, że GDF spełnia rolę specyficznego receptora błonowego dla białek Rab. W roku 1997 po raz pierwszy wyizolowano z błon endosomów frakcję o aktywności GDF dla endosomalnych białek Rab (Rab5, 7 i 9), ale pojedyncze białko GDF nie zostało jak dotąd zidentyfikowane. (Dirac-Svejstrup AB et al (1997) Identification of a GDI displacement factor that releases endosomal Rab GTPases from Rab-GDI. EMBO J 16, 465-72) (MMi)

Czym jest czynnik wypierania GDI (ang. GDI displacement factor) znaczenie w Słownik na C .