czysta hodowla pure culture co to znaczy
Definicja czysta hodowla (ang. pure culture). Czym jest której namnażany jest tylko jeden gatunek.

Czy pomocne?

Definicja czysta hodowla (ang. pure culture)

Co znaczy:

Opis hasła
W mikrobiologii - hodowla, w której namnażany jest tylko jeden gatunek drobnoustroju. Hodowlę, w której znajdują się dwa lub więcej gatunków drobnoustrojów, nazywamy hodowlą mieszaną (ang. mixed culture).

Czym jest czysta hodowla (ang. pure culture) znaczenie w Słownik na C .