bursztynianowa dehydrogenaza co to znaczy
Definicja dehydrogenaza bursztynianowa. Czym jest u wszystkich organizmów eukariotycznych jest.

Czy pomocne?

Definicja dehydrogenaza bursztynianowa

Co znaczy:

Opis hasła
Dehydrogenaza bursztynianowa u wszystkich organizmów eukariotycznych jest zlokalizowana w błonie wewnętrznej mitochondrium. Wszystkie cztery podjednostki mają kod genetyczny w DNA jądrowym a translacja zachodzi w cytozolu. Prekursorowe białka są transportowane do mitochondriów a równolegle z procesem translacji podjednostki mającej wiązać FAD zachodzi biosynteza białek opiekuńczych. Towarzyszą one w ufałdowaniu flawoproteinowych i żelazowo-siarkowych podjednostek oraz w ich zakotwiczeniu do błony wewnętrznej mitochondrium. W izoenzymie B oksydazy monoamin wykazano udział reszt Glu34 w aktywacji charakteru nukleofilnego grupy SH Cys397. Ponadto jest sugestia, że grupa metylowa-8 pierścienia izoalloksazyny w FAD ulega hydroksylacji i fosforylacji, co stwarza warunki do utworzenia wiązania metylo siarczkowego między FAD i Cys 397

Czym jest Bursztynianowa Dehydrogenaza znaczenie w Słownik na D .