difosforan farnezylu farnesyl co to znaczy
Definicja difosforan farnezylu (ang. farnesyl diphosphate, farnesyl pyrophosphate). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja difosforan farnezylu (ang. farnesyl diphosphate, farnesyl pyrophosphate)

Co znaczy:

Opis hasła
Difosforan farnezylu (FPP) znajduje się w centralnym punkcie szlaku kwasu mewalonowego, z którego rozchodzą się drogi biosyntezy dolicholi, steroli i ubichinonów (Rys. 1), związków zaangażowanych praktycznie we wszystkich procesach decydujących o życiu komórki. FPP powstaje w wyniku kondensacji 1'-4' między difosforanem izopentenylu (IPP) i difosforanem dimetyloallylu (DMAPP), dając przejściowo difosforan geranylu (GPP), do którego zostaje dołączona druga cząsteczka IPP tworząc FPP (Rys. 2). Difosforan farnezylu bezpośrednio (jak również difosforan geranylogeranylu-difosforanu farnezylu wydłużonego o cząsteczkę IPP) bierze udział w posttranslacyjnych modyfikacjach (prenylacja białek) onkogennych białek Ras, lamin jądrowych jak również niskocząsteczkowych białek wiążących GTP zaangażowanych w przekazywanie sygnałów.

Czym jest difosforan farnezylu (ang. farnesyl diphosphate, farnesyl pyrophosphate) znaczenie w Słownik na D .