dimer pirymidynowy pirymidyno co to znaczy
Definicja dimer pirymidynowy lub pirymidyno(6-4)pirymidon (ang. pyrimidine dimer). Czym jest Opis.

Czy pomocne?

Definicja dimer pirymidynowy lub pirymidyno(6-4)pirymidon (ang. pyrimidine dimer)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - fotoprodukt 6-4

Opis hasła
Produkt działania światła nadfioletowego na DNA, powstający w wyniku wytworzenia wiązań kowalencyjnych między sąsiadującymi resztami pirymidyn. Sa 2 typy dimerów pirymidynowych : dimer cyklobutanowy (cyclobutane pirymidine dimer) i fotoprodukt 6-4 (pirymidyno(6-4)pirymidon). Komórki usuwają te uszkodzenia DNA na drodze naprawy z wycięciem nukleotydu.

Czym jest dimer pirymidynowy lub pirymidyno(6-4)pirymidon (ang. pyrimidine dimer) znaczenie w Słownik na D .