glikoforyna glycophorin co to znaczy
Definicja glikoforyna A (ang. glycophorin). Czym jest sjaloglikoproteina kontaktowa krwinki.

Czy pomocne?

Definicja glikoforyna A (ang. glycophorin)

Co znaczy:

Opis hasła
Transbłonowa sjaloglikoproteina kontaktowa krwinki czerwonej, zbudowana z pojedyńczego łańcucha polipeptydowego (131 reszt aminokwasowych) zawierającego wagowo ok. 40% aminokwasów i 60% sacharydów (Tomita, Marchesi, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1975,72, 2964). Widoczne są w niej 3 domeny: 1) zewnątrzkomórkowa aminoterminalna (61 aa) cechująca się znaczną zawartością aminokwasów hydroksylowych, spośród których 15 jest glikozylowanych przez tetrasacharydy wiązaniem O-glikozydowym, a 16. - przez bardziej złożony, przytwierdzony do łańcucha polipeptydowego wiązaniem N-glikozydowym, tj. poprzez asparaginę (znaczna liczba rozgałęzionych reszt sacharydowych, włączając wiecej niż 90% kwasu sjalowego sprawia, że większość ujemnych ładunków powierzchni komórki krwinki czerwonej jest niesiona przez cząsteczki glikoforyny; 2) 34-aminokwasowa śródbłonowa pomiędzy 62. i 95. aa, zanurzona w błonie, z odcinkiem 23 aa hydrofobowych (73-95) w postaci alfa-helisu oddziałującego z dwuwarstwą lipidową oraz 3) karboksyterminalna (od 96. do 131. aa) zlokalizowanego w cytoplazmie; położone blisko siebie 2 lizyny (poz. 96 i 97) oraz 2 argininy (poz. 100 i 101) prawdopodobnie oddziałują jonowo z ujemnie naładowanymi grupami "główek" fosfolipidów na cytosolowej powierzchni błony, analogicznie jak Arg w poz. 61 - na zewnątrzkomórkowej powierzchni dwuwarstwy lipidowej. Łańcuchy oligosacharydowe związane z glikoforyną A wytwarzją na powierzchni erytrocytów hydrofilowy, anionowy płaszcz, który ułatwia im wędrówkę w układzie krwionośnym.

Czym jest glikoforyna A (ang. glycophorin) znaczenie w Słownik na G .