globularna domena histonu H1 (ang. histon H1 globular domain)

Czy pomocne?

Definicja globularna domena histonu H1 (ang. histon H1 globular domain)

Co znaczy:

Skrót polski
G-H1

Opis hasła
We wszystkich określonych sekwencjach aminokwasowych histonu H1 po zmiennym w długości i sekwencji regionie aminoterminalnym rozciąga się domena licząca ok. 80 aminokwasów. Zawiera ona większość aminokwasów hydrofobowych czą-steczki i w warunkach fizjolog.

Czym jest globularna domena histonu H1 (ang. histon H1 globular domain znaczenie w Słownik na G .