główny transporter co to znaczy
Definicja główny transporter peroksysomalny lub główne białko błon peroksysomów (ang. 70-kDa.

Czy pomocne?

Definicja główny transporter peroksysomalny lub główne białko błon peroksysomów (ang. 70-kDa peroxysomal membrane protein)

Co znaczy:

Skrót polski
PMP70

Skrót
PMP70

Opis hasła
Główne białko błon peroksysomów, o względnej masie cząsteczkowej 70 000. Cząsteczka PMP70 człowieka zbudowana z 659 reszt aminokwasowych, kodowana jest przez gen zlokalizowany na chromosomie 1. PMP70 jest "hemitransporterem" ABC; cząsteczka zawierająca jedną domenę wiążącą ATP i jedną domenę hydrofobową, przebija błonę 6 razy. Być może, PMP70 bierze udział w imporcie białek do peroksysomów lub, w myśl innej koncepcji, jest aktywnym transporterem acylo-CoA.
Mutacje genu kodującego białko PMP70 prowadzą do zespołu Zellwegera, wrodzonego defektu tworzenia peroksysomów.

patrz też: acylo-CoA; transportery ABC.

Czym jest główny transporter peroksysomalny lub główne białko błon peroksysomów (ang. 70-kDa peroxysomal membrane protein) znaczenie w Słownik na G .