marker genetyczny znacznik co to znaczy
Definicja marker genetyczny lub znacznik (ang. genetic marker; genetic character). Czym jest być.

Czy pomocne?

Definicja marker genetyczny lub znacznik (ang. genetic marker; genetic character)

Co znaczy:

Opis hasła
Markerem genetycznym może być każda dziedziczna cecha fizyczna lub molekularna. Markerami mogą być regiony DNA ulegające ekspresji (geny) lub niekodujące fragmenty DNA. Użyteczny marker genetyczny musi być polimorficzny tzn. musi występować w dużej ilości alleli w populacji. Polimorfizm w obrębie genów powoduje zmienność cech fenotypowych organizmu. Polimorfizm w obrębie regionów niekodujących nie ma wpływu na fenotyp, ale jest wykrywany na poziomie DNA. Przykładem markerów molekularnych są fragmenty restrykcyjne o zmiennej długości (RFLP) odzwierciedlające polimorfizm sekwencji DNA w miejscu rozpoznawanym przez enzymy restrykcyjne, lub zmiany liczby tandemowych powtórzeń krótkiego motywu sekwencji. Mapy sprzężeń genetycznych konstruuje się na podstawie częstości wspólnego dziedziczenia dwóch markerów genetycznych.

Czym jest marker genetyczny lub znacznik (ang. genetic marker; genetic character) znaczenie w Słownik na M .