miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication)

Czy pomocne?

Definicja miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication)

Co znaczy:

Skrót polski
ori

Skrót
ori

Opis hasła
Rejon genomu, w których rozpoczyna się replikacja DNA.
Rejon ten często pokrywa się częściowo z replikatorem, czyli sekwencją, z która łączy się białko inicjatorowe replikacji.
W genomach prokariotycznych występuje zwykle jedno miejsce inicjacji procesu replikacji na cząsteczkę, natomiast w genomach eukariotycznych miejsc takich jest wiele.

Czym jest miejsce inicjacji replikacji lub zaczątek replikacji (ang. origin of replication znaczenie w Słownik na M .