mutant temperaturowrażliwy co to znaczy
Definicja mutant temperaturowrażliwy lub mutant temperaturozależny; mutant ciepłowrażliwy (ang.

Czy pomocne?

Definicja mutant temperaturowrażliwy lub mutant temperaturozależny; mutant ciepłowrażliwy (ang. temperature-sensitive mutant)

Co znaczy:

Skrót polski
mutant ts

Skrót
ts mutant

Opis hasła
Mutant zdolny do życia w temperaturze optymalnej dla danego gatunku lub nieco niższej od optymalnej, zaś niezdolny do życia w temperaturze wyższej, w której dzikiego typu osobniki mogą żyć normalnie.
Typowe mutanty temperaturowrażliwe np. pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) nie są zdolne do wzrostu w temperaturze powyżej 42oC. Niezdolność takich mutantów do wzrostu w podwyższonej temperaturze wynika zwykle z mutacji punktowej w jednym z genów, którego funkcja jest niezbędna do życia komórki. Produkt zmutowanego genu może działać w stosunkowo niskiej temperaturze, zaś podwyższenie temperatury powoduje zmianę jego konformacji lub częściową denaturację i unieczynnienie.

Czym jest mutant temperaturowrażliwy lub mutant temperaturozależny; mutant ciepłowrażliwy (ang. temperature-sensitive mutant) znaczenie w Słownik na M .