nadtlenek wodoru hydrogen co to znaczy
Definicja nadtlenek wodoru (ang. hydrogen peroxide). Czym jest wodoru jest produktem.

Czy pomocne?

Definicja nadtlenek wodoru (ang. hydrogen peroxide)

Co znaczy:

Skrót polski
H2O2

Opis hasła
Nadtlenek wodoru jest produktem dwuelektronowej redukcji cząsteczki tlenu. Powstaje w wyniku dysmutacji lub redukcji anionorodnika ponadtlenkowego lub bezpośredniej redukcji tlenu przez oksydazy flawinowe. Nadtlenek wodoru jest reaktywną formą tlenu, lecz nie jest wolnym rodnikiem (nie ma niesparowanego elektronu; Tabela 1). Jest związkiem stosunkowo stabilnym, lecz może ulegać reakcji dysproporcjonacji

H2O2 + H2O2 ® O2 + 2 H2O

katalizowanej przez jony metali ziem przejściowych, a w komórkach przez katalazę. Za najgroźniejszą jego reakcję w układach biologicznych uważa się reakcję Fentona prowadzącą do wytworzenia rodnika wodorotlenowego:

H2O2 + Fe2+ ® .OH + OH + Fe3+

Nadtlenek wodoru jest stosunkowo mało reaktywny (mniej reaktywny od anionorodnika ponadtlenkowego) lecz może swobodnie przenikać przez błony komórkowe do miejsc, w których znajdują się jony żelaza (II) lub jony innych metali ziem przejściowych na niższym stopniu utlenienia.

patrz też: reaktywne formy tleny; anionorodnik ponadtlenkowy; ponadtlenek wodoru; rodnik wodoronadtlenowy

 

 

Czym jest nadtlenek wodoru (ang. hydrogen peroxide) znaczenie w Słownik na N .