naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch repair)

Czy pomocne?

Definicja naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch repair)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces naprawy dwuniciowej cząsteczki DNA w rejonach występowania nieprawidłowo sparowanych (niezgodnie z regułą komplementarności) zasad. Polega na wycięciu fragmentu jednej z nici DNA zawierającego nieprawidłowo sparowaną zasadę a następnie dosyntetyzowaniu brakującego fragmentu na matrycy drugiej nici. Nieprawidłowe sparowanie zasad powstaje z reguły w wyniku błędów popełnianych przez polimerazę DNA w trakcie replikacji. Podczas naprawy tych uszkodzeń, fragment DNA wycinany jest z nici, która została nowo zsyntetyzowana podczas ostatniej replikacji zaś matrycą do syntezy jest nić, która była nicią rodzicielską. Rozróżnienie tych nici jest możliwe dzięki metylacji DNA, która zachodzi z pewnym opóźnieniem w stosunku do replikacji, w związku z czym w pewnym czasie po przejściu widełek replikacyjnych zmetylowana jest tylko nić rodzicielska. U pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), odpowiednia metylacja DNA przeprowadzana jest przez metylazę Dam (metylacja adeniny w sekwencji GACT). W systemie naprawy nieprawidłowo sparowanych zasad uczestniczą białka MutH (endonukleaza nacinająca niezmetylowaną nić DNA w pobliżu nieprawidłowo sparowanych zasad), MutL (tworzy kompleks z MutH i MutS), MutS (rozpoznaje nieprawidłowo sparowane zasady i wiąże się z DNA w tym rejonie), UvrD (helikaza), polimeraza DNA I i ligaza DNA.

Czym jest naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch repair znaczenie w Słownik na N .