naprawa nieprawidłowo co to znaczy
Definicja naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch.

Czy pomocne?

Definicja naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch repair)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces naprawy dwuniciowej cząsteczki DNA w rejonach występowania nieprawidłowo sparowanych (niezgodnie z regułą komplementarności) zasad. Polega na wycięciu fragmentu jednej z nici DNA zawierającego nieprawidłowo sparowaną zasadę a następnie dosyntetyzowaniu brakującego fragmentu na matrycy drugiej nici. Nieprawidłowe sparowanie zasad powstaje z reguły w wyniku błędów popełnianych przez polimerazę DNA w trakcie replikacji. Podczas naprawy tych uszkodzeń, fragment DNA wycinany jest z nici, która została nowo zsyntetyzowana podczas ostatniej replikacji zaś matrycą do syntezy jest nić, która była nicią rodzicielską. Rozróżnienie tych nici jest możliwe dzięki metylacji DNA, która zachodzi z pewnym opóźnieniem w stosunku do replikacji, w związku z czym w pewnym czasie po przejściu widełek replikacyjnych zmetylowana jest tylko nić rodzicielska. U pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), odpowiednia metylacja DNA przeprowadzana jest przez metylazę Dam (metylacja adeniny w sekwencji GACT). W systemie naprawy nieprawidłowo sparowanych zasad uczestniczą białka MutH (endonukleaza nacinająca niezmetylowaną nić DNA w pobliżu nieprawidłowo sparowanych zasad), MutL (tworzy kompleks z MutH i MutS), MutS (rozpoznaje nieprawidłowo sparowane zasady i wiąże się z DNA w tym rejonie), UvrD (helikaza), polimeraza DNA I i ligaza DNA.

Czym jest naprawa nieprawidłowo sparowanych zasad lub naprawa niedopasowanych zasad (ang. mismatch repair) znaczenie w Słownik na N .