naprawa wycięciem nukleotydu co to znaczy
Definicja naprawa z wycięciem nukleotydu (ang. nucleotide excision repair). Czym jest naprawy DNA z.

Czy pomocne?

Definicja naprawa z wycięciem nukleotydu (ang. nucleotide excision repair)

Co znaczy:

Skrót polski
NER

Opis hasła
Droga naprawy DNA z wycięciem nukleotydu składa się z następujących etapów: rozpoznanie uszkodzenia, nacięcie nici DNA po obu stronach uszkodzenia, resynteza fragmentu oligonukleotydowego w miejscu usuniętego odcinka ("wstawienie łaty") i ligacja tj. przyłączenie nowego odcinka do poprzednio istniejącego. Nić transkrybowana DNA jest naprawiana szybciej niż genom jako całość. Proces naprawy jest skoordynowany ze stabilizacją p53 i zahamowaniem cyklu komórkowego.

Czym jest naprawa z wycięciem nukleotydu (ang. nucleotide excision repair) znaczenie w Słownik na N .