nietypowe zasady rzadkie co to znaczy
Definicja nietypowe zasady lub rzadkie zasady, modyfikowane zasady (ang. unusual bases; rare bases.

Czy pomocne?

Definicja nietypowe zasady lub rzadkie zasady, modyfikowane zasady (ang. unusual bases; rare bases; modified bases)

Co znaczy:

Opis hasła
W kwasach nukleinowych zasady odmienne od kanonicznych A, G, C, T i U (odpowiednio, adenina, guanina, cytozyna, tymina, uracyl). Wytwarzane są po syntezie kwasów nukleinowych przez enzymatyczną modyfikację wyż. wym. zasad. W DNA występuje głównie 5-metylocytozyna (5-hydroksymetylocytozyna w fagu T) i 6-metyloadenina. Szczególnie bogate w zasady nietypowe, po względem ilości i jakości, są cząsteczki tRNA. Obok wyżej wymienionych występują: 7-metyloguanina, dwuhydrouracyl, tymina, 4-tiouracyl, inozyna, pochodne izopentenyloadeniny i dziesiątki innych.
Modyfikacje występują też w resztach cukrowych.

Czym jest nietypowe zasady lub rzadkie zasady, modyfikowane zasady (ang. unusual bases; rare bases; modified bases) znaczenie w Słownik na N .