nukleoporyna nucleoporin co to znaczy
Definicja nukleoporyna o m. cz. 107 kDa (ang. nucleoporin NUP 107). Czym jest do rodziny.

Czy pomocne?

Definicja nukleoporyna o m. cz. 107 kDa (ang. nucleoporin NUP 107)

Co znaczy:

Skrót polski
NUP 107

Opis hasła
należy do rodziny nieglikozylowanych peryferyjnych białek jądrowego kompleksu porowego. Sekwencja aminokwasowa NUP 107 wydeduko-wana z kolejności kodonów cDNA nie ujawniła występowania w jej 926-aminokwa-sowej cząsteczce powtarzającego się motywu sekwencyjnego XFXFG charaktery-stycznego dla nukleoporyn. Zawiera 37 potencjalnych miejsc fosforylacji. W karbok-syterminalnej części NUP 107 (reszty 891-912) zlokalizowany jest motyw zamka leucynowego odpowiedzialny za utworzenie homo- i heterodimerów z innymi biał-kami zawierającymi również ten motyw sekwencyjny, co może mieć znaczenie w montażu i stabilizacji struktury jądrowego kompleksu porowego. Niemniej nie udało się dotąd poznać dokładnej lokalizacji NUP 107 w jądrowym kompleksie po-rowym

Czym jest nukleoporyna o m. cz. 107 kDa (ang. nucleoporin NUP 107) znaczenie w Słownik na N .