nukleoporyna nucleoporin co to znaczy
Definicja nukleoporyna o m. cz. 155 kDa (ang. nucleoporin NUP 155). Czym jest do rodziny.

Czy pomocne?

Definicja nukleoporyna o m. cz. 155 kDa (ang. nucleoporin NUP 155)

Co znaczy:

Skrót polski
NUP 155

Opis hasła
należy do rodziny nieglikozylowanych peryferyjnych białek jądrowego kompleksu porowego. Sekwencja aminokwasowa liczącego 1390 amino-kwasów polipeptydu NUP 155 wątroby szczura została wydedukowana z kolejności kodonów cDNA [Radu i wsp. (1993) J. Cell Biol. 121, 1-9]. W NUP 155 nie stwier-dzono występowania żadnych charakterystycznych motywów sekwencyjnych poza rozciągającym się od 584. do 654. aminokwasu regionem bogatym w prolinę. NUP 155 zawiera 48 potencjalnych miejsc fosforylacji, co może mieć znaczenie w montażu i demontażu jądrowego kompleksu porowego podczas mitozy. Nieznana jest dotąd dokładna lokalizacja tej nukleoporyny w jądrowym kompleksie porowym.

Czym jest nukleoporyna o m. cz. 155 kDa (ang. nucleoporin NUP 155) znaczenie w Słownik na N .