nukleoporyna co to znaczy
Definicja nukleoporyna o m.cz. 358 kDa. Czym jest hasła nukleoporyna o m.cz. 358 kDa (3224.

Czy pomocne?

Definicja nukleoporyna o m.cz. 358 kDa

Co znaczy:

Skrót polski
Ran BP 2/NUP 358

Opis hasła
nukleoporyna o m.cz. 358 kDa (3224 aminokwasy) przyłączająca małą GTPazę Ran/TC4 została określona Ran BP 2/NUP 358. W jej strukturze pierwszorzędowej występuje 26 kopii pentapeptydu XFXFG, 8 motywów palców cynkowych oraz motyw zamka leucynowego

Czym jest nukleoporyna o m.cz. 358 kDa znaczenie w Słownik na N .