plazmid indukujący guzy co to znaczy
Definicja plazmid indukujący guzy lub plazmid guzowatości (ang. tumor-inducing plasmid). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja plazmid indukujący guzy lub plazmid guzowatości (ang. tumor-inducing plasmid)

Co znaczy:

Skrót
Ti

Opis hasła
Plazmid indukujący guza jest niesiony przez Agrobacterium tumefaciens i wywołuje chorobę roślin dwuliściennych określaną jako choroba guzowatości szyjki korzenia. Plazmid Ti zawiera geny, które odpowiadają za transformację roślin oraz syntezę i katabolizm opin (pochodne argininy). Ze względu na typ syntetyzowanych i katabolizowanych opin, a także na rodzaj tworzonego guza wyróżnia się plazmidy (i) nopalinowe; (ii) oktopinowe; (iii) agropinowe oraz (iv) plazmidy Ri, które indukują na jednych roślinach chorobę włosowatości korzenia, a na innych chorobę guzowatości szyjki korzenia. Transformacja roślin przez A. tumefaciens jest związana z przeniesieniem do genomu rośliny części plazmidu Ti, tzw. T-DNA (transferred DNA), przy udziale genów wirulencji vir położonych na plazmidzie, poza regionem T-DNA, oraz chromosomalnych genów chvA,chvB i pscA.T-DNA ulega integracji do genomu rośliny, następuje ekspresja genów syntezy opin, położonych w obrębie T-DNA oraz genów syntezy hormonów roślinnych, auksyn i cytokinin, które powodują proliferację komórek i powstanie guza. Zwykle więcej niż jedna kopia T-DNA jest wintegrowana do genomu rośliny. T-DNA (23 kpz) jest oflankowane odwróconymi powtórzeniami o długości 25 pz, ale tylko prawe odwrócone powtórzenie jest istotne w procesie transferu T-DNA. Geny wklonowane in vitro w region T-DNA plazmidu Ti mogą integrować do genomu rośliny razem z T-DNA, tworząc rośliny transgeniczne.

Czym jest plazmid indukujący guzy lub plazmid guzowatości (ang. tumor-inducing plasmid) znaczenie w Słownik na P .