polimeraza polymerase co to znaczy
Definicja polimeraza DNA I (ang. DNA polymerase I). Czym jest Opis hasła Enzym obecny w komórkach.

Czy pomocne?

Definicja polimeraza DNA I (ang. DNA polymerase I)

Co znaczy:

Skrót polski
DNA Pol. I

Skrót
Pol. I

Opis hasła
Enzym obecny w komórkach prokariotycznych, produkt genu polA, zdolny do syntezy DNA na matrycy DNA, jednakże nie mogący rozpocząć syntezy DNA od połączenia dwu pierwszych nukleotydów, a wymagający obecności primera w postaci przynajmniej krótkiego odcinka DNA lub RNA. Pojedynczy polipeptyd o masie cząsteczkowej ok. 109 kDa; u pałeczki okrężnicy (Escherichia coli) występuje w liczbie ok. 400 cząsteczek na komórkę. Polimeraza DNA I wykazuje aktywności: polimeryzacji DNA w kierunku od 5' do 3', eksonukleazy 3' ® 5' (tzw. aktywność korektorska, umożliwiająca naprawę własnych błędów popełnianych przez polimerazę podczas syntezy nowej nici DNA) i eksonukleazy 5' ® 3'. Szybkość polimeryzacji wynosi ok. 600 nukleotydów na minutę. Polimeraza DNA I bierze udział głównie w procesach naprawy DNA oraz podczas replikacji DNA (usuwanie primerów i wypełnianie luk po primerach w nowo syntetyzowanej nici DNA, a także podczas inicjacji replikacji niektórych plazmidów). Polimeraza DNA I, jak również fragment tego enzymu pozbawiony aktywności eksonukleazy 5' ® 3' (zwany fragmentem Klenowa), są często stosowane w inżynierii genetycznej.

Czym jest polimeraza DNA I (ang. DNA polymerase I) znaczenie w Słownik na P .