preprooreksyna prepro orexin co to znaczy
Definicja preprooreksyna (ang. prepro-orexin). Czym jest neuropeptydów regulujących pobieranie.

Czy pomocne?

Definicja preprooreksyna (ang. prepro-orexin)

Co znaczy:

Opis hasła
Prekursor oreksyn, neuropeptydów regulujących pobieranie pokarmu.
U człowieka gen kodujący preprooreksynę zlokalizowany jest w chromosomie 17. Preprooreksyna szczura zbudowana jest ze 130 aminokwasów przy czym 33 aminokwasy na końcu N cząsteczki to sekwencja sygnałowa, po której następują sekwencje oreksyny A i B. Preprooreksyna wołu zbudowana jest również ze 130 aminokwasów, a człowieka ze 131. Preprooreksyna szczura jest w 83% homologiczna z ludzką i w 95% z mysią. Głodzenie wywołuje stymulację ekspresji genu kodującego oreksyny natomiast leptyna hamuje ekspresję tego genu.

patrz też: oreksyny, receptory oreksyn.

Czym jest preprooreksyna (ang. prepro-orexin) znaczenie w Słownik na P .