pump pump co to znaczy
Definicja pUMP (ang. PUMP). Czym jest powstała jako akronim wstępnego określenia aktywności.

Czy pomocne?

Definicja pUMP (ang. PUMP)

Co znaczy:

Skrót polski
PUMP

Opis hasła
nazwa powstała jako akronim wstępnego określenia aktywności 'Putative Metallo-proteinase. Metaloproteinaza (Mr 20 kDa), rozszczepiająca wiązanie Glu143 - Leu144 w prourokinazie, została wydzielona z hodowli komórek ludzkiej nerki. Ponieważ oddziela region o aktywności serynowej proteazy urokinazy od jej domeny wiążącej się z receptorem, może uczestniczyć w regulacji aktywności aktywatora plazminogenu

Czym jest Pump Ang Pump znaczenie w Słownik na P .