transport wewnątrzkomórkowy co to znaczy
Definicja transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport). Czym jest procesów.

Czy pomocne?

Definicja transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport)

Co znaczy:

Opis hasła
w szerokim pojęciu ogół procesów przemieszczania cząsteczek (makromolekuł, metabolitów i jonów) pomiędzy różnymi kompartmentami w komórce. Molekuły mogą przemieszczać się nieselektywnie na drodze biernej dyfuzji, być transportowane do wnętrza organelli aktywnie za pomocą specjalnych struktur translokacyjnych (takich jak np. kompleksy porów jądrowych, translokony siateczki śródplazmatycznej, błonowe pompy i kanały jonowe) lub być przemieszczane pomiędzy organellami w błonowych pęcherzykach transportowych. W literaturze anglojęzycznej termin transport wewnątrzkomórkowy jest często używany jako synonim transportu błonowego przebiegającego za pośrednictwem pęcherzyków.

Czym jest transport wewnątrzkomórkowy (ang. intracellular transport) znaczenie w Słownik na T .