transporter abc2 abc2 co to znaczy
Definicja transporter ABC2 (ang. ABC2 transporter). Czym jest Transporter ABC błon plazmatycznych.

Czy pomocne?

Definicja transporter ABC2 (ang. ABC2 transporter)

Co znaczy:

Skrót polski
ABC2

Skrót
ABC2

Opis hasła
Transporter ABC błon plazmatycznych ssaków; względna masa cząsteczkowa ABC2 człowieka wynosi 230 000, a sekwencję ma podobną do transportera ABC1. U człowieka, gen kodujący ABC2 zlokalizowano na chromosomie 9 (9q34), ulega ekspresji głównie w mózgu. Funkcja transportera ABC2 jest nieznana.

patrz też: transportery ABC; transporter ABC1.

Czym jest transporter ABC2 (ang. ABC2 transporter) znaczenie w Słownik na T .