adenozyno difosforan co to znaczy
Definicja adenozyno-5'-difosforan lub adenozynodifosforan (ang. adenosine-5'-diphosphate, adenosine.

Czy pomocne?

Definicja adenozyno-5'-difosforan lub adenozynodifosforan (ang. adenosine-5'-diphosphate, adenosine diphosphate)

Co znaczy:

Skrót polski
ADP

Opis hasła
Symbol Ado5'PP lub ppA. Związek organiczny powszechnie występujący w przyrodzie w stanie wolnym, bądź jako składnik niektórych koenzymów nukleotydowych. Jest prekursorem metabolicznym adenozyno-5'-trifosforanu (ATP), a także produktem wielu reakcji, w których ATP podlega enzymatycznej hydrolizie przez adenozyno trifosfatazę oraz reakcji katalizowanych przez kinazy (w tym przez kinazę adenylanową), w których końcowa reszta fosforanowa ATP zostaje przeniesiona na inny związek organiczny.

Czym jest adenozyno-5'-difosforan lub adenozynodifosforan (ang. adenosine-5'-diphosphate, adenosine diphosphate) znaczenie w Słownik na A .