adiponektyna adiponectin co to znaczy
Definicja adiponektyna (ang. adiponectin, gelatin-binding protein 28). Czym jest Adiponektyna.

Czy pomocne?

Definicja adiponektyna (ang. adiponectin, gelatin-binding protein 28)

Co znaczy:

Skrót
AdipoQ, GBP28

Opis hasła
Adiponektyna (nazywana także Acrp30, AdipoQ lub GBP28, ang. gelatin-binding protein 28) jest białkiem o masie ok. 30 kDa, zbudowanym z dwóch domen o różnej strukturze: włóknistej domeny podobnej do kolagenu oraz specyficznej domeny globularnej, wykazującej strukturalną homologię z czynnikiem dopełniacza C1q. Adiponektyna kodowana jest przez gen ACDC (nazywany także APM1). Synteza adiponektyny zachodzi wyłącznie w tkance tłuszczowej, a mRNA kodujące to białko jest transkryptem występującym w największej liczbie kopii w adipocytach.
Adiponektyna, wydzielana przez tkankę tłuszczową, występuje w wysokim stężeniu w osoczu człowieka. W osoczu osób otyłych stężenie adiponektyny jest znacznie niższe niż u osób szczupłych. Sugeruje się, że zaburzona synteza i wydzielanie adiponektyny mogą być bezpośrednio związane ze schorzeniami towarzyszącymi otyłości, takimi jak miażdżyca i cukrzyca typu 2.
Szlak sygnałowy adiponektyny nie został jeszcze w pełni poznany. Wykazano, że adiponektyna łączy się z receptorem błonowym występującym głównie w mięśniach szkieletowych i w wątrobie. Wewnątrz komórki w ścieżce sygnałowej adiponektyny uczestniczy najprawdopodobniej jądrowy receptor PPAR-a (ang. peroxisome proliferator-activated receptor) i kinaza białek zależna od AMP (AMPK, ang. AMP-activated protein kinase).

Czym jest adiponektyna (ang. adiponectin, gelatin-binding protein 28) znaczenie w Słownik na A .