adiuwant (ang. adjuvant)

Czy pomocne?

Definicja adiuwant (ang. adjuvant)

Co znaczy:

Opis hasła
Substancja, która wprowadzana jest do organizmu razem z określonym antygenem w celu zwiększenia immunogenności tego antygenu. Najczęściej stosowanymi adiuwantami są bentonit, wodorotlenek glinu i adiuwant Freunda. Ten ostatni jest emulsją oleju mineralnego (tzw. adiuwant Freunda niekompletny; ang. Freund's incomplete adjuvant) lub emulsją uzupełnioną zabitymi komórkami prątka gruźlicy, szczepu H37Ra (tzw. adiuwant Freunda kompletny; ang. Freund's complete adjuvant). Większość szczepionek podawanych podskórnie lub śródskórnie zawiera w swym składzie adiuwant.

Definicja Adjuvant ang adiuwant w Słownik na a.