adrenokortykotropina co to znaczy
Definicja adrenokortykotropina lub kortykotropina, hormon adrenokortykotropowy (ang.

Czy pomocne?

Definicja adrenokortykotropina lub kortykotropina, hormon adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, corticotropin)

Co znaczy:

Skrót
ACTH

Opis hasła
Hormon polipeptydowy (4,5 kDa), syntetyzowany przez przedni płat przysadki. Fizjologicznie czynna adrenokortykotropina powstaje z pro-opiomelanokortyny w wyniku działania enzymów proteolitycznych. Zbudowana jest z 39 aminokwasów, z których 24 na końcu N niezbędnych jest do jej prawidłowego działania. ACTH jest głównym regulatorem wzrostu i działania kory nadnerczy; na komórki nadnerczy działa poprzez receptory należące do grupy receptorów opioidowych: wiążąc się z nimi za pośrednictwem cAMP stymuluje produkcję i sekrecję glikokortykoidów. Uwalnianie ACTH z przysadki, następuje wskutek działania hormonu uwalniającego kortykotropiny (CRH, od ang. corticotropin-releasing hormone). Jest to proces regulowany przez podwzgórze, a wywołany jest niskim stężeniem glikokortykoidów we krwi. Prawidłowe stężenie ACTH w osoczu człowieka wynosi 10-80 pg/ml i podlega zmianom dobowym. Najwyższe stężenie obserwuje się w godzinach porannych (ok. 8.00), przy czym w ciągu dnia spada przyjmując najniższą wartość w godzinach nocnych. Podwyższone stężenie ACTH obserwuje się w takich stanach jak np. zespół Cushinga, wrodzony rozrost nadnerczy, stres, hipoglikemia, stany pooperacyjne, a także u pacjentów z zaburzeniami produkcji kortyzolu. W tym ostatnim przypadku, przyczyną wysokiego stężenia ACTH we krwi jest brak hamowania jego produkcji przez kortyzol. Nadmierna ilość ACTH we krwi spowodować może przebarwienia skóry. Jest to prawdopodobnie spowodowane dużą homologią ACTH i MSH (hormon stymulujący melanocyty; skrót od ang. melanocyte-stimulating hormone). Sekwencja końcowych 13. aminokwasów na końcu N jest w ACTH i MSH identyczna. Adrenokortykotropina może więc aktywować receptory MSH (MC1-R) znajdujące się na powierzchni melanocytów.

Czym jest adrenokortykotropina lub kortykotropina, hormon adrenokortykotropowy (ang. adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, corticotropin) znaczenie w Słownik na A .