analogi zasad base analogues co to znaczy
Definicja analogi zasad (ang. base analogues). Czym jest określa się zasady azotowe odmienne od.

Czy pomocne?

Definicja analogi zasad (ang. base analogues)

Co znaczy:

Opis hasła
W biochemii terminem tym określa się zasady azotowe odmienne od, powszechnie występujących w kwasach nukleinowych, naturalnych zasad pirymidynowych i purynowych. Analogi zasad (też nukleozydów i nukleotydów) otrzymane syntetycznie lub występujące rzadko w przyrodzie, jeśli zostaną wbudowane do kwasów nukleinowych, mogą wywoływać mutacje, hamować replikację DNA, jak też ingerować w procesy metaboliczne.

Czym jest analogi zasad (ang. base analogues) znaczenie w Słownik na A .