aneksyna II (ang. annexin II)

Czy pomocne?

Definicja aneksyna II (ang. annexin II)

Co znaczy:

Opis hasła
Stymuluje połączenie składników GFAP w sposób zależny od wapnia i od pH.

Czym jest aneksyna II (ang. annexin II znaczenie w Słownik na A .