antygen kompleks białka co to znaczy
Definicja antygen CD3 lub kompleks CD3, białka CD3 (ang. CD3 antigen, CD3 complex, CD3 proteins.

Czy pomocne?

Definicja antygen CD3 lub kompleks CD3, białka CD3 (ang. CD3 antigen, CD3 complex, CD3 proteins)

Co znaczy:

Nazwa niezalecana - antygen T3, antygen OKT3

Skrót
CD3

Opis hasła
Białka występujące w błonie komórkowej limfocytu T w kompleksie z TCR (receptorem limfocytów T; ang. T-cell receptor); w części cytoplazmatycznej posiadają sekwencje ITAM, dzięki czemu przenoszą sygnał do wnętrza komórki po związaniu ligandu przez TCR.
Polipeptydy CD3g, e i h mają po jednej sekwencji ITAM, polipeptyd CD3z (zwany też TCRz) posiada 3 takie sekwencje i odgrywa kluczową rolę w regulacji jakości bodźca dostarczonego przez związanie kompleksu peptyd-MHC (pełny agon, częściowy agon czy antagon) (MHC czyli główny układ zgodności tkankowej; ang. major histocompatibility complex).

Czym jest antygen CD3 lub kompleks CD3, białka CD3 (ang. CD3 antigen, CD3 complex, CD3 proteins) znaczenie w Słownik na A .