antyterminacja transkrypcji co to znaczy
Definicja antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination). Czym jest.

Czy pomocne?

Definicja antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination)

Co znaczy:

Opis hasła
Proces stymulacji transkrypcji, w którym poruszająca się po matrycy DNA polimeraza RNA zostaje specyficznie zmodyfikowana w taki sposób, że nie rozpoznaje ona sygnałów terminacji transkrypcji (terminatorów).
Procesy antyterminacji transkrypcji najlepiej poznane są u bakteriofaga l, zakażającego komórki pałeczki okrężnicy (Escherichia coli), gdzie istnieją dwa systemy antyterminacji: zależny od białka N i zależny od białka Q.
System zależny od białka N wymaga zajścia transkrypcji rejonu nut, a następnie utworzenia kompleksu antyterminacyjnego poprzez oddziaływnie fagowego białka N i białek gospodarza zwanych Nus (NusA, NusB, NusE, NusG) z rejonem RNA powstałym w wyniku transkrypcji sekwencji nut oraz z polimerazą RNA. Polimeraza RNA w kompleksie antyterminacyjnym zawierającym białko N nie rozpoznaje sygnałów antyterminacji transkrypcji, co umożliwia zajście transkrypcji w rejonach położonych dystalnie w stosunku do terminatorów.
System zależny od białka Q wymaga obecności tylko jednego białka gospodarza, NusA. W przeciwieństwie do białka N, białko Q oddziaływuje z rejonem DNA zwanym qut, a kompleks antyterminacyjny tworzy się w wyniku oddziaływnia tego białka z polimerazą RNA, gdy ta znajdzie się w tym rejonie.
W operonach E. coli kodujących rRNA istnieje także system antyterminacji transkrypcji, podobny do systemu zależnego od białka N. Wymaga on tych samych białek Nus, jednak jest mniej wydajny niż systemy antyterminacyjne bakteriofaga l.

Antyterminacja transkrypcji występuje także w komókach eukariotycznych. Jest ona między innymi jednym ze sposobów regulacji ekspresji genów wirusa HIV, gdzie czynnikiem stymulującym ten proces jest białko Tat.

Czym jest antyterminacja transkrypcji (ang. transcriptional antitermination) znaczenie w Słownik na A .